Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Business Loan

व्यापार कर्जा Business Loan

कर्जा ग्राहक

सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई व्यापार व्यवसाय गर्ने ईजाजत लिएका व्यक्तिगत फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी

प्रयोजन

दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत अन्य सामानहरु खरिद/विक्री गर्न ।

व्यापार व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने भवन सेड गोदाम जस्ता संरचनाहरुको निर्माण तथा विस्तार गर्न ।

कर्जाको अवधि/नवीकरण सुविधा

 

चालु पुँजी कर्जाः अधिकतम १ वर्ष, नवीकरण गर्न सकिने

आवधिक कर्जाः अधिकतम ५ वर्ष, नवीकरण गर्न नसकिने

कर्जाको प्रकृति

चालु पुँजी कर्जा रिभल्वीङ्ग प्रकृतिको हुने, आवधिक कर्जा रिभल्वीङ्ग प्रकृतिको नहुने

धितो सुरक्षण

घर/जग्गा तथा अन्य

कर्जा सीमा

चालु पुँजी कर्जाः परियोजनाको आवश्यकता अनुसार अनुमानित चालु पुँजी रकमको ८० प्रतिशतसम्म

आवधिक कर्जाः आवश्यक स्थिर पुँजीको अधिकतम ७०% सम्म

आवश्यक कागजातहरु

·       फर्म/कम्पनीको /PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

·       प्रोप्राइटर÷साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·       विगत २ आ.व.को लेखा परीक्षण भएको र ३ आ.व.को प्रक्षेपित वित्तीय विवरण

·       अन्य बैंकले माग गरे अनुसार