Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
CSR

समाजको अंग भएको नाताले समाजलाई पनि सकेको योगदान दिनुपर्छ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै कृषि विकास बैंकले विभिन्न सामाजिक कार्यमा योगदान दिँदै आएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले वृद्धाश्रम, अनाथालय, मठ, मन्दिर आदिमा धनराशीका साथै अन्य आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ । यसका साथै  विभिन्न कार्यक्रम मार्फत डस्टबिन, खानेपानी, हात धुने ट्यांकी आदिजस्ता पूर्वाधार विभिन्न स्थानमा जडान गरी सफा र स्वस्थ्य समाज निर्माणका लागि बैंकले योगदान दिँदै आएको छ । केही तस्बीरहरुः