Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Gold Loan

सुनचाँदी धितो कर्जा Loan against Gold and Silver Loan

कर्जा ग्राहक

नेपाली नागरिक वा यस बैंकका कर्मचारी

प्रयोजन

व्यक्तिगत आवश्यकता पुरा गर्न

अवधि/नवीकरण सुविधा

अधिकतम १ वर्ष, २ पटकसम्म नवीकरण गर्न सकिने

प्रकृति

नन रिभल्वीङ्ग

कर्जाको आधार

आम्दानीको स्रोत र सुनचाँदीको परिमाणको मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म ।

धितो सुरक्षण

सुनचाँदी र व्यक्तिगत जमानत

आवश्यक कागजातहरु

·       कर्जा आवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       आय श्रोत सम्बन्धी प्रमाण

·       सुनचाँदी प्राप्तिको स्रोत सम्बन्धमा ग्राहकबाट स्वघोषणा लिनुपर्ने ।

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।