Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Project Finance

 Project Finance (परियोजना लगानी)

·निर्माण हुने परियोजना नै धितो रहने गरी कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने ।

·कर्जा आवेदकले शुरुमा नै कर्जाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण धितो दिन नसक्ने अवस्थामा ग्राहकले आफ्नो तर्फबाट परियोजनामा लगाउने रकम (Equity) र बैंकबाट लगानी हुने कर्जाबाट निर्माण/खरिद/विकास गरिने घर, भवन, गोदाम र सम्पत्तिहरु नै नियमानुसार धितो रहने गरी परियोजना कर्जा उपलव्ध गराउन सकिने ।

·      
परियोजनास्थल धितोमा रहनु पर्ने ।

·      
परियोजनाको Total Cost Estimate को बढीमा ६० प्रतिशतसम्म बैंकबाट स्थिर पूँजी कर्जा लगानी गर्न सकिनेछ ।

·      
परियोजनाको कार्य प्रगतिका आधारमा स्वीकृत कर्जा रकमको किस्ता रकम Debt:Equity Ratio (60:40) हुने गरी किस्ता किस्तामा प्रदान गरिने ।

·        
कर्जा स्वीकृति मुख्य कार्यालयबाट हुने ।